Så här fungerar det

RF-FLOW® effektiviserar ditt arbete

Nå dina mål

FLOW ser till att du fokuserar på målet oavsett om det handlar om nyorientering eller om vi ska arbeta med nya mål. Verktyget gör också att du på vägen emot målet tar:

 • rätt steg
 • vid rätt tillfälle
 • med rätt steglängd

Projektledning

FLOW håller ordning på processen och ger dig möjlighet att:

 • bryta ner processen i lagom delar
 • dela ut uppgifter till övriga projektdeltagare
 • koppla deltagare till processen parallellt med egna individuella processer
 • dokumentera de steg ni tar i projektet
 • smidigt söka i dokumentationen

Maximera din verksamhet

FLOW hjälper dig att nyorientera dig och din organisation, så att du kan göra det bästa av det du har i dagsläget. Du blír också hjälpt med den individuella processen för dig eller dina medarbetare. Det innebär att vi:

 • hittar styrkorna
 • hittar utvecklingsområdena
 • kan maximera utfallet genom att göra en aktionsplan som är helt anpassad till individen

Skapa flöden internt

FLOW på gruppnivå ger er möjlighet till:

 • hittar styrkorna
 • hittar utvecklingsområdena
 • kan maximera utfallet genom att göra en aktionsplan som är helt anpassad till individen

FLOW kan hjälpa till på organisationsnivå genom att hitta styrkor och svagheter, så att dessa kan åtgärdas:

 • genom utbildning
 • genom att se till så att rätt person be nner sig på rätt plats i flödet
 • genom att optimera organisationen utifrån varje individs intresse och kunskap

FLOW ser till att din organisation tar den kortaste och mest effektiva vägen emot målet.

Skapa flöden i relation till kund

FLOW beskriver flödet och processen som du och dina kunder kommer dela på vägen till målet. Detta ger er möjlighet att:

 • ha koll på processen tillsammans
 • veta var ni be nner er
 • tala samma språk
 • veta vem som gör vad, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt


TESTA GRATIS


VIDARE TILL PRISER