Om Resursakademien

Vi tror på ägarledda bolags kraft.
Och vi har modet att arbeta för deras utveckling

Resursakademien skapades samtidigt som dess moderbolag 2006, med en vision om att göra saker rätt och på riktigt. Sedan dessa har vi jobbat med att skapa vårt eget sätt att arbeta och vi har idag eftertraktade och välfungerande modeller för lednings och organisationsarbete

Våren 2007 steg nuvarande VD in genom dörrarna och har sedan dess varit kvar. Då med uppdraget att arbeta med utbildning och organisationsutveckling utifrån sin bakgrund som idrottspsykologisk rådgivare. 2012 tog hon över som VD och har haft den positionen sedan dess.

Vi har här samlat våra styrkor för att finnas tillgängliga för er när ni behöver oss. Vi har också knutit till oss flera goda samarbetspartners som är ledande inom sina respektive områden.

 

Vi vet att vi sticker ut hakan när vi säger att vi är experter på Ägarledda bolag. Hur vågar vi det? För att vi har ett unikt perspektiv att tillföra varje organisation och ledare.

Vi har gjort hela resan.

Höga berg och djupa dalar har format oss. Vi har varit med om det mesta som man kan vara med om som företagare.

Vi är specialister på mellanmänskliga relationer

Socionom & Ägare, Idrottspsykolog & VD. Vi vet hur människor fungerar, vad som gör att vi mår väl och hur vi ska få er att må bättre och trivas i era respektive roller

Vi är en om inte unik, så näst intill unik kombination

  • Bolaget är grundat av nuvarande ägare för 13 år sedan
  • VD och ägare har samarbetat de senaste 12 åren
  • VD har innehaft posten de senaste 7 åren.

 

Vi har låtit några enkla regler genomsyra vårt arbete. Dessa är mer än bara fina ord på ett papper.

Vårt mål är att vara den självklara partnern för er när ni behöver växla upp, utvecklas, eller bara må bättre samtidigt som ni presterar på topp.

Vårt fokus är att bygga tillitsfulla och varaktiga relationer till er som uppdragsgivare och mellan organisationer och människor.

Vår strategi är att arbeta med den bästa kompetensen som finns tillgänglig för att ge er det bästa resultatet.

Vår Mission är att se till att fler ägarledda bolag mår bättre, presterar högra och vågar ta steget vidare i sin egen utveckling