Priser

Prisera är nivåanpassande

Målsättningstavlan RF-FLOW® är anpassad både för individer och organisationer. Basic-abonnemanget är grundnivån och fungerar utmärkt för egenföretagaren eller andra individer som vill använda systemet. Med ett grupp- eller organisationstillägg får du tillgång till andra funktioner och lösningar.

 

Verktyget är enkelt att använda men vägledning ges i form av: